Cliciwch y ddolen isod i gael fersiwn ddigidol o ganllawiau diwrnod y ras!

Darllenwch yr wybodaeth ganlynol yn ofalus er mwyn gwybod popeth sydd ei angen am Ras Bae Caerdydd Brecon Carreg.

AMSER A LLEOLIAD

Dydd Sul 22 Mai, 8yb – 2yp, Lloyd George Avenue, Bae Caerdydd. Mae’r 10K yn dechrau am 10yb ac mae’r Ras Hwyl i’r Teulu 2K yn dechrau am 1yp.

TEITHIO A PHARCIO

Mae’n hawdd cyrraedd Bae Caerdydd mewn car, ar droed neu gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae’n cymryd 20 munud i gerdded o Ganol y Ddinas ac mae yna bysiau sy’ rhedeg yn rheolaidd. Bydd cystadleuwyr yn gweld bod digon o le parcio ar gael yng nghanol y ddinas. Rydym yn awgrymu eich bod yn osgoi gyrru i mewn i Fae Caerdydd am fod tagfeydd i’r briffordd. Nid oes fynediad i barcio yn Neuadd y Sir yn 2021.

RHIF Y RAS

Mae bib rhedeg sydd â rhif unigryw arno yn eich pecyn. Rhaid i chi ei gadw’n ddiogel oherwydd mae sglodyn amseru (er mwyn i ni allu rhoi eich amser gorffen i chi) yn rhan o’r holl rifau ar gyfer y ras 10K – ac ni allwn roi un arall i chi. Piniwch y rhif ar du blaen eich crys T ar ddiwrnod y ras, a chofiwch lenwi’r wybodaeth feddygol ar gefn eich rhif. Mae hyn yn bwysig IAWN.

BAGIAU

Mae cyfleuster i storio bagiau wedi’i lleoli y tu ôl i Adeilad Pierhead, a bydd ar agor am 8yb. Rhwygwch y label ar waelod eich rhif ras 10K a’i atodi i’ch bag cyn i chi gyrraedd.

DECHRAU’R RAS 10K

Mae’r ras 10km yn cychwyn ar y ffordd fawr wrth sy’n rhedeg tua’r Gogledd ar Lloyd George Avenue, ger Plas Roald Dahl. Bydd y lliw (gwyn, gwyrdd, coch, glas, melyn neu binc) y tu ôl i’r rhif ar eich bib rhedeg yn dangos i chi pa gorlan gychwyn y mae’n rhaid i chi ymgynnull ynddo cyn y ras. Er mwyn osgoi dryswch ar y diwrnod mae’n hanfodol eich bod yn edrych ar fap o’r lleoliad sydd ar yr ochr chwith, i gael manylion ar sut i gael mynediad i’ch corlan cychwyn. Bydd corlannau ar agor am 9:45yb.

DECHRAU’R RAS 2K

Bydd y Ras Hwyl i’r Teulu 2km yn cychwyn am 1:00 o’r llinell gychwyn ar Lloyd George Avenue.

LAWRLWYTHWCH AP RUN 4 WALES

Ar gael ar iOS ac Android, mae App Run 4 Wales yn eich helpu i ddilyn y rhai sy’n cymryd rhan ar ddiwrnod y ras, gweld y canlyniadau byw, a mwy.

CRYSAU T A MEDALAU

Bydd medalau (ar gyfer y ddwy ras) a chrysau T (10K yn unig) yn cael eu dosbarthu ar linell derfyn eich ras.

GWIRFODDOLWYR

Bydd tîm o 120 o wirfoddolwyr #ExtraMilers yn rhoi o’u hamser ar ddiwrnod y ras er mwyn sicrhau eich bod yn cael diwrnod i’w gofio.