Darllenwch yr wybodaeth ganlynol yn ofalus er mwyn gwybod popeth sydd ei angen am Ras Bae Caerdydd Brecon Carreg.

AMSER A LLEOLIAD

Dydd Sul 23 Mai, 9am – 2pm, Plass Roald Dahl, Bae Caerdydd.

Mae’r ras 2K yn dechrau am 10:00am, Ton 1 y ras 10K am 11:00am a Thon 2 y ras 10K am 11:10am.

TEITHIO A PHARCIO

Mae’n hawdd cyrraedd Bae Caerdydd yn y car, ar droed neu drafnidiaeth gyhoeddus. Gallwch gerdded o ganol y ddinas mewn 20 munud. Mae bysiau cyson ar gael, neu’r trên (o Heol y Frenhines Caerdydd). Gallwch barcio yn Neuadd y Sir am £4 drwy’r dydd. Bydd trafnidiaeth gyhoeddus a’r meysydd parcio yn brysur iawn ar ddiwrnod y ras felly dewch yn gynnar fel nad ydych chi’n colli dechrau’r ras. Ewch i www.cardiffbus.com, www.nationalrail.co.uk neu www.cardiffbay.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.

RHIF Y RAS

Mae bib rhedeg sydd â rhif unigryw arno yn eich pecyn. Rhaid i chi ei gadw’n ddiogel oherwydd mae sglodyn amseru (er mwyn i ni allu rhoi eich amser gorffen i chi) yn rhan o’r holl rifau ar gyfer y ras 10K – ac ni allwn roi un arall i chi. Piniwch y rhif ar du blaen eich crys T ar ddiwrnod y ras, a chofiwch lenwi’r wybodaeth feddygol ar gefn eich rhif. Mae hyn yn bwysig IAWN.

BAGIAU

Gallwch gadw eich bagiau y tu ôl i Adeilad y Pierhead. Bydd yn agor am 9:00am. Tynnwch y label oddi ar waelod eich rhif ar gyfer y ras 10K, a’i lynu at eich bag cyn i chi gyrraedd.

DECHRAU’R RAS 10K

Mae’r ras 10K yn dechrau y tu mewn i Plass Roald Dahl ym Mae Caerdydd, o flaen Canolfan y Mileniwm. Y lliw solet (naill ai gwyn, gwyrdd, coch neu felyn) y tu ôl i’ch bib rhedeg fydd yn dangos pa gorlan y mae’n rhaid i chi fynd iddi cyn y ras ac i ddangos a fyddwch chi’n dechrau gyda Thon 1 ynteu Don 2. O osgoi dryswch ar y diwrnod, rhaid i chi edrych ar Fap y Lleoliad isod i gael gwybod sut i fynd i’r gorlan a beth yw adegau dechrau’r tonnau. Bydd y corlannau’n agor am 10:40am.

DECHRAU’R RAS 2K

Bydd y Ras Hwyl i’r Teulu 2K yn dechrau am 10:00am ar y llinell ddechrau yn Plass Roald Dahl ym Mae Caerdydd, o flaen Canolfan y Mileniwm.

LAWRLWYTHWCH AP RUN 4 WALES

Ar gael ar iOS ac Android, mae App Run 4 Wales yn eich helpu i ddilyn y rhai sy’n cymryd rhan ar ddiwrnod y ras, gweld y canlyniadau byw, a mwy.

CRYSAU T A MEDALAU

Bydd medalau (ar gyfer y ddwy ras) a chrysau T (10K yn unig) yn cael eu dosbarthu ar linell derfyn eich ras.

GWIRFODDOLWYR

Bydd tîm o 120 o wirfoddolwyr #ExtraMilers yn rhoi o’u hamser ar ddiwrnod y ras er mwyn sicrhau eich bod yn cael diwrnod i’w gofio.